P O K Y N Y

pro účastníky 3. závodu JKŽ MS kraje,
2. OŽJ Hanácké oblasti a 3. OŽ Valašské oblasti
v orientačním běhu na klasické trati

Pořadatel:
Sportovní klub orientačního běhu Ostrava (MOV)
Datum konání:
Sobota 14. dubna 2007
Centrum závodu:
Bartošovice, místní část Hukovice - bývalý vojenský areál Zámeček
Časy vítězů:
Podle SŘ MSKS OB.
Prezentace:
V místě centra závodu od 8:00 - 9:00 hod.
Popisy kontrol:
K dispozici na výsledkových tabulích jednotlivých kategorií.
Vzdálenosti:
Parkování - centrum = 200 m
Centrum - cíl = 100 m
Centrum - start = 1 200 m
Popis terénu:
Rovinatý terén s množstvím cest, pěšin, potoků, potůčků a jejich četnými meandry, porostově různorodý.
Mapa:
Roveň 07, měřítko 1:10 000, E=2.5m, stav březen 2007, formát A3, vodovzdorně upravena,
autoři: Jiří Ryšavý, Milan Svěchota, Josef Juřeník.
Občerstvení:
Na trati, po doběhu v centru závodu ve víkendové hospodě a ve stáncích.
Start 00:
10:00 hod.
Výdej map:
Předpokládá se po 12. hodině.
Předběžné výsledky:
Budou vyvěšovány v centru.
Časový limit:
150 minut pro všechny kategorie.
Vyhlášení výsledků:
Předpokládá se ve 14 hodin.
Činovníci závodu:
Ředitel závodu: Josef Kroča
Hlavní rozhodčí: Ing. Josef Juřeník
Stavitel tratí: Milan Svěchota
Jury:
Bude zveřejněna v den závodu na informační tabuli v centru.
Systém ražení:
Elektronický - SportIdent pro všechny kategorie. Při poruše elektronického ražení použijte mechanické do "R" políček na mapě. Závodník je po použití mechanického ražení povinen mapu odevzdat pořadateli v cíli, nahlásit jméno a oddíl.
Převlékání:
Částečně v bývalých vojenských ubikacích, zbytek v oddílových stanech postavených na volných travnatých plochách bývalého vojenského areálu.
Umývání:
V lavorech v areálu.
První pomoc:
V prostoru cíle.
Parkování:
Před areálem a na příjezdové cestě - nebude vybírán poplatek za parkování!
Dbejte pokynů pořadatelů, odbočení do vojenského areálu bude označeno v Hukovicích z obou příjezdových směrů.
Protesty:
S vkladem 100,- Kč hlavnímu rozhodčímu.
Upozornění:
V lese probíhá intenzivní těžba dřeva.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí!!!

Správný směr přejí pořadatelé!